Get Adobe Flash player

Web-TV

Vidste du, som TV-kunde hos Waoo, har du adgang til Waoo Web TV med en stor del af dine TV-kanaler på både din computer, iPhone, iPad og Android-enheder.

Webtv

Læs mere her.

Generalforsamling 28. marts 2017

1.Bestyrelsen foreslog Mogens Rosenkilde som dirigent. Der var ikke andre forslag. Mogens konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og gav ordet til Henrik, som er formand.

2. Formanden måtte desværre konstatere at medlemstallet er faldet til 258, som er det laveste siden 2004. Det er ikke længere så almindeligt at være medlem af en antenneforening. Man streamer på sin PC, tablet eller smartphone, så kan man se hvad man vil, hvor man vil, når man vil. Prisen på de tre pakker er steget lidt. De store forstærkerskabe er fjernet, hvorimod de små stadig står rundt omkring i hække og lignende. Man må gerne selv fjerne de små skabe eller man kan kontakte foreningen. Der lød en særlig tak til Henning Poulsen. Som kasserer er han den der gør det største arbejde. Hele beretningen kan læses her.

3. Henning Poulsen gennemgik regnskabet, der har en balance på 1.661.649,17 kr., med en kassebeholdning på 595.117,81 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Der var ingen indkomne forslag.

5. Henning Poulsen og Henning Langelund blev genvalgt, uden modkandidater.

6. Den ene revisor er flyttet fra byen, og Gunhild Andersen blev valgt som ny revisor. Else Jørgensen ville gerne fortsætte. Gert Schultz fortsætter som suppleant.

7. Under eventuelt kom det frem, at flere har flimmer på nogen af kanalerne. Martin fra Energi Fyn, fik oplysningerne med og lovede at tage sig af det.

Energi Fyn var vært med en ostemad og kaffe. Martin fortalte om nye tiltag. Web TV er nu mulig på alle medier. Crome kan nu bruges som browser til Web TV. Trådløst TV signal inde i boligen er på vej, dog kun hvis man har en løsning med boks. Der var ivrig spørgelyst fra de 11 fremmødte.