Get Adobe Flash player

Web-TV

Vidste du, som TV-kunde hos Waoo, har du adgang til Waoo Web TV med en stor del af dine TV-kanaler på både din computer, iPhone, iPad og Android-enheder.

Webtv

Læs mere her.

Generalforsamling i Veflinge Antenneforening 22. marts 2016.

Der var kun 1 fremmødt og en repræsentant fra Energi Fyn.

  1. Mogens Rosenkilde blev foreslået som dirigent og valgt.Han konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
  2. Vi er nu 273 medlemmer, 89 med fuldpakke, 96 med mellempakke og 88 med grundpakke. Det er desværre en tilbagegang på 4. Fra 1. april 2015 overtog FAE antennehuset og masten som betaling, ca.85.000 kr., for den resterende del af den servicekontrakt VAF havde med dem. Det var også en god måde at undgå vedligehold. Der har været en lille prisstigning på TV-pakkerne, men det ser vi jo også fra andre leverandører. Bestyrelsen har vedtaget at få fjernet de ”store” antenneskabe rundt i byen. Det er faktisk 23 stk., som er blevet markeret med en rød plet. De ”små” skabe bliver der ikke gjort noget ved. Hvis et af disse skabe står i vejen, må man gerne selv fjerne det. Beretningen blev taget til efterretning og kan i sin helhed læses på www.veflingenet.dk.
  3. Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Det balancerer med 1.422.080,97 kr. Det skal dog nævnes, at der ikke er betalt til Waoo for fjerde kvartal 2015. Der forfalder 249.099,57 kr. 1. februar 2016 og der er også skyldig moms. Der forfalder 9.130,59 kr. 1. marts 2016. Den reelle kassebeholdning er så 356.816,29 kr. Det er også derfor at vi nu fjerner de ”store” skabe.
  4. Ingen indkomne forslag.
  5. Henrik Larsen, Jim Hansen og Mogens Rosenkilde modtog alle genvalg.
  6. Der var også genvalg af revisorer og suppleant.
  7. Under eventuelt blev det foreslået at supplere næste års generalforsamling med en ostemad og kaffe eller lignende. Energi Fyn ville også gerne fortælle lidt om firmaet og fremtiden. I dette år kommer der WEB TV til Android og en bedre løsning for trådløs Internet i hjemmet. Næste skridt bliver 4K.

Sidste nyt

13-01-2018

Problemer med e-mail på veflingenet.dk.  Den 12-01-2018 sidst på dagen er nogle af vores...

10-01-2018

Vores E-mail hotel er blevet flyttet til en ny og bedre server, i enkelte tilfælde skal du ændre i...

02-01-2018

Få adgang til Viaplay: Du har adgang til Viaplay hvis du har den store tv pakke. Du kan have op til...

01-12-2017

Waoo har lavet en kanaljusteringerne, vi gør opmærksom på, at nogle af de primære kanaler skifter...

12-11-2017

Varsling prisregulering 2018. På baggrund af den almindelige prisudvikling, der blandt andet betyder...

Søg