Get Adobe Flash player

Web-TV

Vidste du, som TV-kunde hos Waoo, har du adgang til Waoo Web TV med en stor del af dine TV-kanaler på både din computer, iPhone, iPad og Android-enheder.

Webtv

Læs mere her.

Generalforsamling 24. marts 2015.

Der var tre fremmødte + en repræsentant fra Energi Fyn.

  1. Bestyrelsen foreslog Mogens Rosenkilde som dirigent og han blev valgt.
  2. Vi er lige nu 277 medlemmer og det er en stigning på 16 medlemmer siden sidste år. Stigningen i medlemstallet er formodentlig et resultat af den store ændring der er sket i foreningen. Medlemmerne ønskede sig tre pakker med mulighed for tilvalg, hurtigt og stabilt internet og det selvfølgelig til en konkurrencedygtig pris. De ønsker er nu blevet realiseret med etablering af fibernet i Veflinge. I december var alle tilsluttet og alle havde mulighed for et se hele pakken og nyde at have en god og hurtig internetforbindelse. Dem der ønskede det, fik mulighed for at beholde @veflingenet.dk adressen. Overgangen til de pakker medlemmerne havde valgt, gik ikke helt som ønsket og så skete det endda den 1. januar, hvor mange måske bare havde brug for en dag foran TV. Foreningens hovedstation overdrages sandsynligvis til FAE, som betaling for resten af serviceaftalen. Hele beretningen kan ses på www.veflingenet.dk. Der var ingen spørgsmål til beretningen.
  3. Kasseren gennemgik regnskabet og det blev enstemmigt vedtaget.
  4. Der var ingen indkomne forslag.
  5. Der vil ikke blive opkrævet kontingent til VAF, så længe der er kassebeholdning til at drive foreningen. Energi Fyn fortsætter med tilbuddet om tilslutningsafgift på 1500 kr. resten af 2015.
  6. Formanden gennemgik de væsentlige ændringer i forslaget til vedtægtsændringer. Foreningen har ændret struktur og derfor er det nødvendigt at tilpasse vedtægterne til denne. Ændringen kunne ikke vedtages, da det kræver at 2/3 af medlemmerne stemmer ja. Der blev derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2015. Her kan ændringerne vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer ja.
  7. Henning Poulsen og Henning Langelund blev genvalgt til bestyrelsen.
  8. Revisorerne og suppleanten blev også genvalgt.
  9. Martin fra Energi Fyn fortalte om de nye tiltag Waoo kommer med i 2015. Der vil bl.a. blive mulighed for at se den TV pakke man har, uanset hvor man er. Det kræver en internetforbindelse og en tablet eller PC.