Get Adobe Flash player

Web-TV

Vidste du, som TV-kunde hos Waoo, har du adgang til Waoo Web TV med en stor del af dine TV-kanaler på både din computer, iPhone, iPad og Android-enheder.

Webtv

Læs mere her.

Generalforsamling i VAF 26.marts 2013

Der var 6 fremmødte.

  1. Bestyrelsen foreslog Mogens Rosenkilde som dirigent, der var ikke andre forslag. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet.
  2. Formandens beretning kan i sin helhed læses på her. Vi er p.t. 280 medlemmer, som er en lille tilbagegang i forhold til sidste år. 140 har internet via antenneanlægget. Vi har fået opgraderet vores hovedstation, så der er mulighed for at vælge mellem 2 programpakker. Vi vil gerne kunne tilbyde tre pakker, men det kræver udskiftning af ca. 900 meter jordkabel og nogle forstærkere. Der arbejdes på en løsning med finansiering af dette projekt. Vi vil også gerne have en anden internetudbyder, da en del medlemmer synes der er for mange udfald. John Fyntoft er efter valg trådt ud af bestyrelsen og suppleant Jim Hansen har overtaget pladsen. Kasseren gennemgik regnskabet, der viste en balance på 180.782 kr. og en indtægt på 1.049.440 kr.
  3. Regnskabet blev godkendt med 10 stemmer for og en imod.
  4. Der var kommet et forslag om at lade Kanal 8 erstatte Eurosport. Der var 6 stemmer imod, 4 undlod at stemme og 1 var for.
  5. Uændret tilslutningsafgift og kontingent.
  6. Henning Langelund og Henning Poulsen blev genvalgt. Erling Langkilde, Lindebjerg 18 blev ny suppleant.
  7. Genvalg af revisorer og suppleant.
  8. Der blev snakket om løst og fast, blandt andet internet.