EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Afholdes i Veflinge Forsamlingshus lille sal,

Tirsdag d. 21. april kl. 19.30

Dagsorden, vedtægtsændringer.

Veflinge Antenneforening